De doelstelling met een Participatiewet kan zijn om mensen met arbeidsvermogen naar werk toe te bijdragen, voor voorliefde tot regulier werk.Zo u dan ook ons uitkeringsrelatie heeft betreffende het UWV komt u dan ook mogelijk in aanmerking voor een IRO. U kan het het best bespreken betreffende uw Reïntegratiecoach (arbeidsdeskundige ofwel casemana… Read More